Regulamin. Polityka prywatności i ustawienia cookies.

Regulamin.
Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży realizowanej przez stronę adwordsem.pl będącej własnością firmy DORADCA Paweł Prus, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, NIP 955-129-05-47, REGON 812683938, zwaną dalej Sprzedawcą.
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług/produktów za pośrednictwem mediów elektronicznych. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedawcą.
2. Zamówienia u Sprzedawcy mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Przyjęcia zamówień do realizacji i potwierdzenia realizacji są realizowane pocztą elektroniczną. Sprzedawca na bieżąco informuje kupującego o zmianach statusu zamówionych usług. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący podał niepełne, błędne, nieprawdziwe dane lub niemożliwe do zweryfikowania.
4. Ceny oferowanych usług znajdujące się w witrynie internetowej są podawane w wartościach netto.
5. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówione usługi z wybraną formą płatności. Potwierdzenie woli zakupu wiąże się z koniecznością zapłaty.
6. Ostateczne ceny na usługi i terminy realizacji są ustalane indywidualnie z Klientem. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż ustalony, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o zmianie terminu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przerw urlopowych w pracy.
7. Płatność za zakupione usługi następuje w drodze przelewu bankowego na nr konta mBank: 84 1140 2004 0000 3202 3445 1730.
8. Zgodnie z ustawą o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwrot towaru gotowego i uprzednio dostępnego w bieżącej sprzedaży, w stanie nienaruszonym wraz z opakowaniem zabezpieczającym oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy jest realizowane przez Kupującego, na jego koszt wg cennika poczty lub kuriera, a w trybie wysyłki jak sposób otrzymania. Zwroty należy każdorazowo kierować na adres wskazany przez Sprzedającego, a jeżeli adres zwrotu nie będzie wskazany, to na adres Sprzedającego. Zwrot towaru przez Klienta musi nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
9. W przypadku zwrotu towarów nie realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, należność zostanie przekazana wyłącznie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni po otrzymaniu zwracanego towaru, w kwocie wartości towaru. Sprzedawca nie zwraca pieniędzy w gotówce. Ewentualne uwagi dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail firmy.
10. Sprzedawca nie zwraca przedpłat wniesionych na poczet zrealizowanych zleceń indywidualnych w przypadku nieodebrania lub kwestionowania jakości. Nie podlegają zwrotowi usługi i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
11. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni. W przypadku wad towaru Klient może porozumieć się z Sprzedającym na drodze indywidualnych ustaleń w celu obniżenia cen. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Spraedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby wykonanie umowy.
13. Administratorem danych przekazywanych przez Klientów Sprzedawcy w związku z procesem zakupu jest firma DORADCA Paweł Prus. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych usług do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
14. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Polityka prywatności i ustawienia cookies.
1. Serwis adwordsem.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszego serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
4.1 Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
4.2 Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4.3 Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4.4 Podtrzymywania sesji zakupów interntowych.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
6.1 "Niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
6.2 Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
6.3. "Wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
6.4 "Funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.